Q-Logic
Software Solutions

Solution.

On demand, tailored to your needs.

Rozwiązanie, skrojone do Twoich potrzeb.

Agile.

Individuals and interactions over processes and tools...

Ludze i interakcje ponad procesy i narzędzia...

Agile Manifesto

Domain.

Enterprise Solutions, Insurance Systems, System Architecture and Integration, Java EE

Systemy dla przedsiębiorstw, Systemy ubezpieczeniowe, Integracja systemów, Technologie Java EE, Architektura Systemów

Contact Us.

Q-Logic
Waldemar Wojciech Pietrzak.
Telephone: +48 504 722 861.
E-mail: kontakt (a) q-logic.pl

About us / O nas:

Q-Logic Waldemar Wojciech Pietrzak.
Telephone: +48 504 722 861.
E-mail: kontakt (a) q-logic.pl

Location / Lokalizacja:

Gdansk / Gdańsk
Warsaw / Warszawa